Com a productors ecològics ens sentim responsables i som sensibles al cultiu de varietats autòctones i a la oferta de productes frescs segons la temporada, però a més sabem la importància que té la producció i recuperació de varietats tradicionals que els darrers anys han estat substituïdes per altres provinents de fora.

camp


En contrucció

More...